Dapos s.r.o.

účetní a ekonomický software

HOT LINE
+420 603 205 219

Ekonomický informační systém WinFAS

Software pro společnosti, které chtějí mít své podnikání pod kontrolou.
Platforma WinFAS

WinFAS je variabilní modulární systém kategorie ERP postavený na databázovém řešení od společnosti SyBase. Při implementaci je nastaven na míru přímo potřebám každého zákazníka. Po dokončení implementace je možné kdykoliv přidávat nebo ubírat moduly a upravovat nastavení stávajících. Velké množství nastavení si mohou upravit sami uživatelé, firmě tak nevznikají zbytečně dodatečné náklady na údržbu. Samozřejmostí je elektronická i telefonická podpora produktu včetně široké nabídky školení. Licencování je řešeno formou pronájmu, kdy v rámci licence získáváte nejenom samotný program, ale také související technickou podporu, pravidelný upgrade systému včetně legislativních aktualizací.

 
 

 

 

Moduly pro ekonomy

Chcete mít každý den před očima jasný přehled a shrnutí svého hospodaření nebo Vaší firmy? Toužíte sledovat svoje peněžní prostředky a kapitál v oběhu? Jste na správné adrese. Vše Vám zajistí informační systém WinFAS a to lze i v pohodlí domova.

Ekonomika a finance v sobě zahrnují soubor jednotlivých modulů vymezených k podpoře finančních toků společnosti, účetnictví a daňové evidenci. Dále v souboru najdeme modul manažerské řízení, evidence majetku, řízení lidských zdrojů a v neposlední řadě i akcie a dividendy.

Moduly pro obchodníky

Informační systém WinFAS a jeho Obchodní moduly v sobě zahrnují nutné a neodmyslitelné oblasti podnikání. Mezi takové patří vystavování faktur, řízení zásob a všechny evidence pro malé firmy i velkosklady a bezesporu výrobní procesy a plánování.

Moduly pro zemědělce

Zemědělský modul tvoří řešení pro evidenci a sledování stavu živočišné i rostlinné výroby. V rámci živočišné výroby nabízí komplexní přehled o stavu zvířat (reprodukce, veterinární zákroky, exteriér, vážení),  tvorbu povinných externích hlášení  a díky jednotné základně poskytuje data pro ekonomickou část systému. Pro rostlinnou výrobu nabízí nástroj pro záznam osevních plánů na DPB, včetně evidence o provedených činnostech, importy dat z LPIS a  zpracování a vyhodnocení údajů z GPS.

m_rizeni

Administrativa a řízení

Ostatní moduly jsou určeny především k administrativě a řízení podniku. Nechybí tu zakázkový systém, díky kterému můžete evidovat zakázky s vazbou na klienta. Moduly evidence pošty a smluv Vám zaručí, že tyto důležité dokumenty budete mít vždy po ruce. Další z modulů jsou plánovač akcí, Plemsoft, atd.

Obecné informace o WinFASu

 • Informační systém WinFAS je vhodný pro firmy, které chtějí mít své podnikání více pod kontrolou (informační rozvoj), ekonomický růst, vstupovat do dalších oblastí podnikání či zavádět nové podnikatelské procesy
 • Informační systém WinFAS je modulární systém, takže jeho komplexnost nezatěžuje ty uživatele, kteří se rozhodnou využívat jen část jeho funkcí. Ani věcně, ani finančně. Na druhé straně jsou používané moduly navzájem provázány a spolupracují podle zásady nic nepořizovat dvakrát.

Uživatelská nastavení (přizpůsobitelnost)

 • Uživatelské prostředí lze přizpůsobit nastavením šablon, maker a řídících číselníků tak, aby pořízení dat probíhalo efektivně a bez chyb.
 • Základní nastavení šablon patří k implementační části dodávky IS WinFAS, ale uživatel je může kdykoliv měnit podle svých aktuálních potřeb.
 • Všechna provedená nastavení je možné uložit pro opětovné použití.
 • Díky provázanosti modulů lze editovat číselníky přímo při pořizování dokladů.

Sestavy (reporting, exporty)

 • Všechna data lze prohlížet, tisknout a exportovat do formátů pro Office (XLS, DOC, CSV), databáze (dBase) a další aplikace.
 • Sestavy je možné uložit nebo odeslat e-mailem ve formátu PDF, EDI.
 • Jedinečná technologie IQ-sestavy nabízí rychlé vytvoření jakýchkoliv dotazů nad daty včetně náhledu, tisku atd.
 • Manažersky zajímavou formou prezentace je multidimenzionální prohlížeč dat (OLAP) – Manažerská kostka

Cena a licencování

 • Licencování produktu je řešeno formou pronájmu.
 • Výše pronájmu je smluvní dle používaných modulů a počtu počítačů.
 • Výhodou tohoto modelu jsou minimální počáteční výdaje.
 • Bezplatné aktualizace jsou zahrnuty v ceně pronájmu.

Bezpečnost

 • Program je zabezpečen přístupovými právy na úrovni jednotlivých aplikací, funkcí a dat.
 • V archivovaných datech jsou zachována přístupová práva, takže jsou chráněna, i když jsou přemístěna jinam.

Dapos s.r.o.
Šafaříkova 139, 566 01 Vysoké Mýto
Tel: +420 465 423 024   E-mail: info@dapos.cz

Copyright  Dapos s.r.o. ® 2020
All Rights Reserved.